?

Log in

No account? Create an account
Ilmattaret (eng. sylphs)

Ilmattaret ovat olentoja, jotka yhdistetään ilman elementtiin. Heidän tehtäviin kuuluu muodostaa lumihiutaleita ja ohjata tuulia. Heidän tehtäviään on myös päästää tarpeeksi valoja kasveille, että ne kukoistaisivat.He myös tekevät yhteistyötä vedenalaisten kanssa muodostaakseen pilviä. Ilmattaret ovat tuulen henkiä, joilla on juuria moniin kreikan legendoihin ja myytteihin. Tarina kertoo, että joskus ilmattaret ovat puhuneet ihmisille tippukiviluolastoissa ja oraakkelien suilla. Toisinaan he voivat myös aiheuttaa unia ja ennustuksia. Verrattaen muihin elementteihin, ilmattaret ovat toiseksi korkeinta värähtelytasoa ja ne siirtyvät helpoiten ulottuvuudesta toiseen. He ovat yhteydessä avaruuden liikkumiseen, kuin ohjaten ja muokaten tuulta.

Ilmattaria hallitsee henki nimeltä Paralda. Sanotaan, että ilmattarien hallitsija asuu maailman korkeimman vuoren huipulla. Koska he ovat ilmojen olentoja, ilmattaret viihtyvät enimmäkseen myös itse vuorten huipuilla mutta he eivät viihdy pitkään paikoillaan vaan tykkäävät vaellella paikasta toiseen. He elävät satoja vuosia, tavoittaen tuhannen vuodenkin iän näyttämättä vanhalta ja eivätkä omaa minkäänmuotoisia sairauksia.

Ilmattaret ovat aktiivisia, nopeita liikkeissään ja nopeudessaan. He ovat fiksuja ja älykkäitä mutta saattavat olla monivivahteisia ulosannissaan. Luonteeltaan ilmattaret ovat etäisiä ja viileätunteisia sekä he näkevät asioiden oikean luonnon. He voivat myös vaihtaa mieltänsä nopeasti mutta ovat myös yleensä iloisia.

Ilmattaret ottavat usein ihmisen muodon, mutta pystyvät pitämään sen vain lyhyen aikaa. Ne voivat olla silloin ihmisen kokoisia tai paljon pienempiäkin. He ovat yleensä ilmaisan näköisiä, niillä saattaa olla siivet, ja he saattavat näyttää kerubeilta tai keijuilta. Niiden kerrotaan olevan hyvin kauniita, aktiivisia ja erittäin avuliaita. Joskus voi myös nähdä aamuisin ruohikossa todisteita heidän tansseistaan.

Ilmattaret työskentelevät maan kaasujen ja eettereiden parissa. He ovat herkkiä ilmakehän muutoksille ja heillä on alitajuinen tieto kokoajan sen hyvinvoinnista. He auttavat myös ihmisiä, kun Ilmattaret liitetään ihmisen mielen aktiivisuuteen ja hermosysteemiin. He voivat vaikuttaa ihmiseen antamalla tälle ispiraation (vrt. muusa) ja usein ilmattarien sanotaan kerääntyvän runoilijan tai taiteilijan lähettyville auttaakseen selkeyttämään ihmisten sisäisiä visioita tai sisäistä kauneutta. Heitä yleensä kutsutaankin apuun luomisprosessissa tai vastauksen etsimisessä älykkyyttä vaativissa haasteissa.

Erityyppiä ilmentymiä:

Ilmattaret
- tunnettu paremmin Kalevalasta ilmatar tai ilman impi nimellä, tarkoittaa kuitenkin henkeä, joka oli osa tuulen valtakuntaa "...ennenkuin maailma luotiin oli alussa vain Ilmatar tyhjyydessä, joka oli täynnä tuulia. Ilmatar kyllästyi siihen, että hänellä ei ollut muuta tekemistä kuin laskea sateenkaaria ja antaa tuulien sotkea tukkansa...itse itätuuli sääli häntä niin, että vietteli tuulten lailla Ilmatarta kunnes Ilmatar väsähti synnyttäen Väinämöisen, tuulten lapsen."

Keijut
- Keijukainen eli keiju on pieni ja siro, usein siivekäs ja vaalea, jopa läpinäkyvä ihmismuotoinen olento. Keiju saattaa olla myös hyönteismäinen. Yleensä ajatellaan, että kaikki keijut ovat naispuolisia, mutta esimerkiksi Ison-Britannian tarinaperinteessä on useita erilaisia keijukaisia (”fairies”), joissa on mukana miespuolisiakin. Keijujen siivet ovat esimerkiksi perhosen tai sudenkorennon siipien kaltaiset. Keiju saattaa olla osittain tai kokonaan aineeton tai sumunkaltainen.

Kerubit
- Tässä siis tarkoitetaan maalauksissa ja postikorteissa tuttuja pulleita lapsienkeleitä ei kristinuskon kerubeita!

Elementit

Monet muinaiset filosofit käyttivät klassisia arkkityyppisiä elementtejä (tuli,vesi,ilma,maa) selittääkseen luonnon toimintaa. Kreikasta tulevat ajatukset elementeistä ajoittuvat Sokratesta edeltävään aikaan ja siitä eteenpäin keskiajasta renessanssiin vaikuttaen syvästi eurooppalaisten ajatuksiin ja kulttuureihin. Elementtien tuntemus on kuitenkin vielä vanhempaa idässä, jossa niitä käytettiin laajasti mm. Intiassa ja Kiinassa, joissa ne liittyivät mm. buddhismiin ja hindulaisuuteen.

INTIA
 Vanhimpien veedien tieteellisten ajatusten mukaan kaikki maailmankaikkeuden materia on muodostunut materiasta, joka vaihtaa koko ajan muotoaan toiseen muotoon. Nämä muodot tunnetaan nimeltä Panchamahabhuta, suomeksi "viisi mahtavaa elementtiä":
      
         * maa - Prithvi/Pruthuvi tai Brumi (saa aikaan aistimuksen hajuista ja tuoksuista(gandha); kehonvastike, nenä)
        * vesi - Ap/apo tai Jala (tarkoittaa nestettä, joka saa aikaan maistamisen aistimuksen(rasa); kehonvastike, kieli)
        * ilma/tuuli - Vayu tai Pavan (saa aikaan kosketuksen aistimuksen(sparsha); kehonvastike, iho)
        * tuli/kuumuus - Theho/Tejas tai Agni (saa aikaan värien monimuotoisuuden aistimuksen(rupa); kehonvastike silmät)
        * eetteri/avaruus - Akasha (saa aikaan kuulemisen aistimuksen(sharsda); kehonvastike korva)

Nämä ovat peruspohja ja periaatteet, joihin Ayurveda nojautuu. Nämä viisi elementtiä ovat avainasemassa hindulaisuuden elämässä, koska he uskovat ihmiskehon olevan näiden elementtien kokonaisuus. Intiassa sanotaankin, että elämän perustekijöiden suhteelliset ilmiöt tulevat yhteen viiden osatekijän summana. Ne ovat aine, tila, lämpö, liike ja sitova elementti. Vaikka entisaikojen intialaisilla pyhimyksillä ei ollut nykyaikaisia tutkimuskeinoja, he uskoivat maailmankaikkeuden olevan hiukkastasolla suuri aineen, energian, liikkeen ja sitovan osatekijän meri tai kenttä, jossa puut, kivet, järvet ja elävät olennot havaitaan. Sekä kehojen että maailmankaikkeuden katsottiin rakentuvan samoista elementeistä. Kun elementit ovat epätasapainossa, siitä seuraa sairautta ja tasapaino voidaan luoda uudelleen käyttämällä ympäristön elementtejä. Tästä syystä lääke voi löytyä yrteistä, kivistä tms. joiden tiedetään lisäävän tai vähentävän yhtä tai useampaa elementtiä.

Buddhismin oppeja käyttävä tiibetiläinen lääketiede määrittää elementtien ominaisuudet näin Intiassa:

* Maa elementti, aine, on perustila, perusta. Sen ominaisuuksia ovat vakaus, kiinteys, vastustus, raskaus ja hitaus. Kehossa sitä edustavat liha ja luut sekä sisäelimet, siis elämän perusta.
* Vesi elementti sitoo yhteen ja virtaa. Yhdistämällä se luo mahdollisuuden virtaamiselle, suhteiden luomiselle ja joustolle, lähentymiselle ja loittonemiselle. Kehossa sitä edustavat kehon nesteet, jotka ylläpitävät elintoimintoja.
* Tuli elementti on energiaa piilevänä tai ilmentyneenä. Jokaiseen tilanteeseen liittyy mahdollisuuksia. Joskus mahdollisuudet totetuvat, vanha kulutetaan loppuun ja uutta luodaan tilalle. Ihmiskehossa tulielementti ilmentyy aineenvaihdunnassa, kun ruoka muuttuu energiaksi, jota keho tarvitsee ja jota se käyttää kehon ja mielen toimintoihin.
* Ilma/tuuli elementti on liikettä. Kaikki aine on liikkeessä. Elämä on jatkuva virta ja jokaisella tilanteella on oma dynamiikkansa. Ihmiskehossa tuuli ilmentyy hengityksenä ja kehon tietoisissa ja tiedostamattomissa liikkeissä.
* Avaruus/tila. Toisin kuin muut elementit, jotka lisääntyvät ja vähenevät ja vaikuttavat toisiinsa, avaruus tai tila on jatkuvasti pysyvä ulottuvuus, joka sallii muiden elementtien olemassaolon ja toiminnan. Ihmiskehossa se liittyy erityisesti sisäelinten onkaloihin ja ruumin aukkoihin.

KIINA
Kiinalaisten vanha oppi maailmankaikkeudesta kuuluu taolaisuuden keskeisiin ajatuksiin. Sen tunnuksena käytetty ympyrä muodostuu kahdesta toisiinsa kietoutuneesta pyörteestä, jotka kuvaavat kahta perusvoimaa Jang (Yang) ja Jin (Yin). Hongkongissa taolaisuuteen kuuluu vahvasti Feng Shui, joka suomennettuna tarkoittaa Tuulta ja Vettä. Se on eräänlainen kansanuskonto, jossa palvotaan suojelushenkiä ja tarkoituksena on suojata perhe tai kylä onnettomuuksilta. Feng Shui merkitsee kiinalaisille elämistä harmoniassa luonnonvoimien kanssa. Se kehittyi Jangin, Jinin ja viiden elementin ( puu, tuli, maa, metalli, vesi) teorian ajattomista periaatteista. Siinä tutkitaan näiden periaatteiden vaikutusta ympäristön energian liikkeisiin.  Myös viisi planeettaa liitetään niihin: Venus (metalli), Jupiter (puu), Merkurius (vesi), Mars (tuli) ja Saturnus (maa). Myös kuu (jin) ja aurinko(Jang) mainitaan. Alapuolella on se, miten elementit liittyvät toisiinsa:

Metallista syntyy vettä - se on ainoa elementti, joka sulaa kuumennettaessa nesteeksi.
Vedestä syntyy puuta - sade kastelee metsän puut ja aluskasvillisuuden, ja täten kasvattaa ne.
Puusta syntyy tulta - tulen tekoon tarvitaan kaksi puunpalaa, joita hangataan toisiaan vasten.
Tulesta syntyy maata - tuli polttaa kaiken tuhkaksi, josta tulee jälleen maata.
Maasta syntyy metallia - Kaikki metallit ja jalokivet kaivetaan maan uumenista.

Yksikään elementti ei ole toistaan heikompi

Tuli voittaa metallin - metalli sulaa suuressa kuumuudessa.
Vesi voittaa tulen - millään ei sammuta tulta nopeammin kuin vedellä.
Maa voittaa veden - pellot ojitetaan, että ne kuivuisivat.
Puu voittaa maan - puut imevät ravintonsa maasta, jota niiden juuret pitävät koossa.
Metalli voittaa puun - suurikin puu kaatuu kirveen iskuista.

Jin/Jang ja elementit ovat toistuvia teemoja I Chingissa, vanhimmassa kiinalaisessa tekstissä, jossa kuvataan Kiinan muinaista kosmologiaa ja filosofiaa. Kiinalainen elämän perustekijöiden järjestelmä on dynaaminen, osatekijät vastaavat elämän vaiheita: kasvua, kypsymistä, hajoamista ja sulautumista kokonaisuuteen.  Kiinalaisessa buddhismiin tukeutuvassa lääketiedejärjestelmässä elementit ovat samat kuin lännessä, paitsi että metalli korvaa henki-elementin ja puu on ilmaelementtiä kuvaava sana.

* Puun käsite liittyy tässä keväisiin versoihin, uuden alkamiseen. Se liittyy läheisesti tuuleen, joka merkitsee muuttumista. Ihmiskehossa hapen, veren ja muiden nesteiden virtaus uudistaa. Puu liittyy maksan toimintaan ja sappirakkoon. Se liitetään myös sikiämiseen, murrosikään ja vaihdevuosiin, joihin liittyy muutos tämän elementin toiminnassa.
* Tulielementti tarkoittaa Kiinassa täydellistymistä. Se on dynaamista mahdollisuuksien toteuttamista, kypsymistä ja siementen luomista uusille todellisuuksille. Kehossa tuli liittyy aineenvaihduntaan, sydämeen ja ohutsuoleen.
* Metalli merkitsee hajoamista ja lahoamista. Se on kierron tuhoava vaihe, jossa täydellisyyden saavuttanut tilanne vähitellen muuttuu osaksi muita asioita, ottaa  uuden suunnan. Sitä kuvaa syksy ja kehossa se liittyy keuhkoihin ja paksuunsuoleen.
* Vesielementti on puhdistava ja tuhoava ja mahdollisuuksien allas. Talvi on sen vuodenaika, pysähtyneisyyden tila vuoden kierrossa. Keväällä eloon heräävät asiat uinuvat hajonneina. Kehossa se liittyy munuaisiin ja virtsarakkoon.
* Maaelementti. Perusta ja tuki. Vuodenaikojen vaihtuessa on maaelementin aika. Perusta ikään kuin näkyy silloin kun vuodenaikojen erityispiirteet eivät ole  vahvimmillaan.

Elementtien välillä vallitsee kiinalaisessa buddhismissa tietty järjestys, ne ovat toisistaan riippuvaisia. Kun elementissä oleva energia vapautuu ja muuttuu piilevästä ilmeiseksi, se on muutosvoimaa. Elementtien välillä olevia suhteita kuvataan neljällä sanalla: äiti, lapsi, vihamies ja ystävä. Esimerkiksi tuli on veden ”vihamies” ja vesi on puun ”äiti”.

Elementit         äiti           lapsi         vihamies        ystävä
puu                   vesi          tuli             metalli            maa
tuli                     puu          maa          vesi                 metalli
maa                  tuli            metalli      puu                 vesi
metalli             maa          vesi           tuli                   puu
vesi                  metalli      puu           maa                tuli

JAPANI
Japanilaiset traditiot ja jotkut kamppailulaji-suuntaukset käyttävät go dai/go-dai/godai ("viisi suurta") nimistä elementtimallia. Elementit ovat;  maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys. Nämä tulevat buddhismin uskomuksista, jotka ovas syntyneet Kiinassa. Erikoista go daissa on sen yhdistäminen kamppailulajeihin. Niissä opetetaan, että jokainen elementti omaa oman luonteenlaadun, joka on tyypillinen ihmisten (ja eläinten) käyttäytymiselle ja näitä tekniikoita käytetään kunkin elementin luonteen mukaiseksi pitääkseen harmoniassa lajin kokonaisuuden.

KREIKKA
Kreikassa käytettiin neljää elementtiä; tuli, vesi, maa ja ilma. Ne ilmensivät kreikan filosofian, tieteen ja lääketieteen alueita kosmoksessa, jossa kaikki asiat ovat olemassa ja mistä kaikki koostuvat. Alla olevan listan on kehitellyt filosofi Ionic Empedocles (ekr. 450) ja sen on maininnut myös Platon kirjoituksissaan.

* Tuli on kuumaa ja kuivaa.
* Maa on kylmää ja kuivaa.
* Ilma on kuumaa ja märkää.
* Vesi on kylmää ja märkää.

Galenin mukaan tätä määrittelyä käytti Hippokrates selittäessään ihmisten erilaiset luonteenpiirteet sillä, missä suhteessa heidän ruuminsa sisältää neljää mielialaan vaikuttavaa tekijää; keltainen sappi (tuli), musta sappi (maa), veri (ilma) ja flegma = lima (vesi). Jotkut kosmologit lisäsivät näihin neljään elementtiin viidennen, "eetterin" (eng. quintessence), joka on erikoisen tyyppinen energiakenttä, joka työntää hiukkasia erilleen, dominoi painovoimaa ja muita perustavan laatuisia voimia.

Keskiajalla klassisen kreikan elementit olivat tiedossa, tosin Aristoteleen uskonkappale niistä oli tunnetuin ja elementtiteoriat ihmiskehosta olivat keskeisiä osia lääketieteestä. Katolilainen kirkko kannatti Aristoteleen konseptia eetteri-lisän takia, koska se tuki kristittyä näkemystä elämästä epätäydellisenä ilman taivaan eetteriä. Elementit heijastuivat jopa kirjallisuuteen ja olivat näkyvillä useiden kirjoittajien töissä, kuten esimerkiksi William Shakespearen Hamletissa.

Tarot-korttien historia juontaa juurensa keskiajan Italiasta ja ne ovat saattavat saaneet alkunsa elementti-ajattelusta. Tarotithan jakaantuvat kahteen osaan; suurten salaisuuksien kortteihin (major arcana) sekä pienten salaisuuksien kortteihin (minor arcana). Suurten salaisuuksien kortteja on 22 ja ne esittävät erilaisia symbolisia hahmoja kuten paholainen, kuolema, hirtetty mies, erakko, narri jne. Pienten salaisuuksien kortteja on yhteensä 56 ja ne on jaettu neljään 14 kortin ryhmään. Ryhmiä kutsutaan sauvoiksi(ilma), maljoiksi(vesi), miekoiksi(tuli) ja kolikoiksi(maa). Myös nykyiset korttipakat yhdistetään minor arcanaan, silloin elementit olisivat yhdistettävässä kortteihin siten, että sydän olisi tuli, pata olisi vesi, risti olisi ilma ja ruutu olisi maa.

HERMETIIKKA
"Poimandres-kirja käsittelee luomistapahtumaa, jossa minäkertoja Hermes selittää, kuinka jumalallinen järki Nus ja hänen poikansa Logos paljastavat Hermekselle maailman synnyn salaisuuden. Alussa oli kaaos, josta Logos erotti neljä elementti: tulen, maan, ilman ja veden. Jumaljärki Nus on kaksineuvoinen, joka synnyttää alussa toisen järjen eli demiurgin, joka luo planeetat. Sitten Logos yhtyy demiurgiin ja näin yhdistynyt jumalaolento luo maailman kasveineen ja elimineen. Kuitenkin jumaljärki Nus synnyttää ihmisen kohdussaan. Ihminen on siis puolijumala, joka kuuluu sekä Nusin että demiurgin maailmaan." "Antiikin neljä elementti tuli, vesi, maa ja ilma, niistä sekoittuvat luonteenpiirteet eli temperamentit sekä erilaiset vertauskuvalliset eläimet, kasvit, jalokivet ja metallit ovat osa hermeettistä maailmaa." Keskiajalla tämä symbolioen maailma vielä entisestään rikastuu (400 - 1150). Hermetismia ei keskiajalla suinkaan pidetty harhaoppina.

WICCA ja HOROSKOOPIT
Pentagrammi edustaa elementtejä: Maata, Tulta, Ilmaa, Vettä ja Henkeä. Henki tunnetaan myös nimellä Akasha, Voima tai Energia, ja siitä ovat muodostuneet kaikki muut elementit. Jotkut käyttävät elementtejä hyödykseen kutsuen niitä ja nähden ne yleisluontoisina energioina, jotka ovat keskenään yhteydessä ja jotka saavat aikaan kaiken elämän. Jokaisella elementillä on tradition, lähteitten tai intuition määräämä väline. Yleisen vastaavuuden mukaan maa on pentagrammi, ilma on sauva, tuli on athame ja vesi on malja. Elementit edustavat myös horoskooppimerkkejä ja niistä voidaan päätellä alkeellisella tasolla, miten tietyt horoskooppimerkit tulevat toimeen toistensa kanssa.

* MAA (feminiininen) Vihreä on maan väri ja sen vuorokauden aika yö, erityisesti keskiyö. Maan ilmasuunta on pohjoinen. Se elementtinä hallitsee kasvua, vaurautta, luontoa, hyvinvointia, viisautta ja runsautta. Vuodenajoista maa hallitsee talvea. Horoskooppimerkeistä härkä, kauris ja neitsyt edustavat maata. Sen Henki saattaa ilmestyä Härän hahmossa. Maa edustaa kalliota, kiviä ja maata, jonka päälle seisomme sekä viisautta ja tekojamme. Maan paikkoja ovat metsät, vuoret ja luolat.
* VESI (feminiininen) Veden vuodenaika on syksy ja väri sininen. Sen vuorokauden aika on ilta, erityisesti iltarusko. Veden paikkoja ovat sade, joet ja meret. Se hallitsee tunteita, mystiikkaa ja hedelmällisyyttä ja sen ilmansuunta on länsi. Horoskooppimerkeistä kalat, rapu ja skorpioni ovat vesimerkkejä. Veden Henki saattaa ilmaista itsensä ihmisen hahmossa. Vesielementin vastakohta on tuli, kun taas maa tarvitsee vettä voidakseen tuottaa uutta elämää.
* TULI (maskuliininen) Tulen ilmansuunta on etelä ja väri useimmiten punainen. Vuorokauden aika on päivä, erityisesti juuri keskipäivä. Tulessa ilmenee tahto, kypsyys ja intohimo sekä innostus. Tuli tarvitsee ilmaa voidakseen palaa. Tulen vuodenaika on kesä ja horoskooppimerkit oinas, leijona ja jousimies. Tulen Henki saattaa ilmaista itsensä leijonan hahmossa. Tulen paikkoja ovat kuivat ja vulkaaniset alueet.
* ILMA (maskuliininen) Ilman ilmansuunta on itä ja sen värinä nähdään usein keltainen. Ilman vuorokauden aika on aamu, erityisesti aamunsarastus ja sen vuodenaika on kevät. Ilmaa kutsutaan usein elementeistä ensimmäisenä ja se on maan vastakohta, mutta ei voi kuitenkaan toimia ilman maan antamaa konkreettisuutta. Ilma hallitsee oppimista, mielikuvitusta ja uskomuksia. Horoskooppimerkkejä ilman elementissä ovat vesimies, kaksoset ja vaaka. Ilman henki saattaa ilmestyä kotkan hahmossa ja sen paikkoja ovat kaikki paikat, joissa tuuli voi vapaasti puhaltaa.
* VOIMA / ENERGIA / AKASHA Voiman väri on valkoinen. Se on sukupuoleton, persoonaton ja neutraali. Voima ylläpitää muita elementtejä. Tämä Energia on persoonatonta ja se on juuri sitä Voimaa, jonka avulla wiccat pyrkivät harjoittamaan magiaa. Wiccalaisuuden näkökulmasta Energia on jakautunut kahtia muodostaen kaksi vastakohtaa: Jumalan ja Jumalattaren.

Lähteinä käytetty:
http://www.lankalibrary.com/rit/ayurveda.htm
http://www.nic.fi/~lapin/tiiblaake.htm
http://www.evl.fi/kkh/kuo/klk/uu/onkou.htm
http://www.varjojenkirja.com/elementit.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_element http://koti.welho.com/pkarhu/kiina98/index.htm

Aaveet, kummitukset ja kummittelu

* Yliluonnolliset normaalit äänet
eräs aaveiden tapa kommunikoida, usein selittämättömiä tömähdyksiä, koputuksia, taputuksia, tärinöitä tai kolahduksia.

* Poltergeistit (räyhähenget)
kadotettuja sieluja, räyhähenkiä tai ilmiö nuoren ihmisen (yleensä alle 16-vuotiaan) lähellä. Usein esineet liikkuvat, kaapinovet/huoneiston ovet menevät kiinni/auki, kuuluu kovaa melua, valot vilkkuvat, haisee pahalta, saattaa tulla aineettomia fyysiä/seksuaalisia hyökkäyksiä, puhelimen pirinää ja poltergeist aiheuttaa muutenkin yleistä paheennusta sekä hämminkiä. Tyypillistä sille on, että se loppuu yllättäen kuten se on alkanutkin, se voi kestää parista tunnista vuosiin. Nykyään uskotaan että poltergeistit voivat olla nuoren henkilön tiedostamatonta psykokineettistä voimaa.

* Ilmestyvät aaveet (yleisemmin kummitukset)
Yleisimpiä aave/kummitus-havaintoja maailmassa. Ne näkyvät äkkiä selkeästi silmillä ja katoavat sitten yhtä äkiä kun ilmestyvätkin. Ne voivat kulkea seinien läpi, luoda varjoja ja niiden heijastuksen voi nähdä peilistä. Ne voivat ilmestyä kokonaan todellisen näköisinä tai sitten sumuna, utuisina tai läpinäkyvinä. Joskus aaveet voivat tuottaa hajuja tai aiheuttaa kylmänväristyksiä. Useimmissa tapauksissa ilmestymisen tarkoituksena on jonkinlaisen viestin välittäminen.

Kriisi-ilmestymiset: aave ilmestyy silloin, kun kriisi uhkaa esim. kun joku kuolee.

Kuolleen (läheisen) ilmestyminen: yleensä edesmennyt ilmestyy surevalle lohdutukseksi.

Väkijoukoille ilmestymiset: aave ilmestyy useammalle kuin yhdelle henkilölle samanaikaisesti.

Molemminpuolinen ilmestymiset: kun sekä aave että henkilö huomaavat/näkevät toisensa.

Kuolinvuoteen ilmestymiset: aave ilmestyy enkelimäisenä olentona kuolevalle tai kuolevan vieressä

* ihmistä seuraavat tai paikkaa kummittelevat aaveet
Ovat yleensä "jumiin" jääneitä vainajien sieluja, jotka eivät ole päässeet jostain syystä rajan yli. Joskus myös paikoissa oleva kummittelu on jonkun tapahtuman toisintoa, esim. tietty aave kulkee tietyn matkan näkyvillä toistuvasti. Näissä tapauksissa rukoilu aaveen puolesta tai muu vastaava rituaali saattaa aaveen toiselle puolelle eikä enää häiriöitä esiinny. Nämä aaveet eivät ole vaarallisia vaan eksyksissä ja pyytävät eläviltä ihmisiltä apua rajan ylittämiseen.

* Riivaajat
Riivaajahengen uskotaan valtaavan ihmisen ja hallitsevan häntä. Riivaajan valtaan joutuneen ihmisen käytös muuttuui väkivaltaiseksi ja epäinhimilliseksi. Hän saattoi puhua hävyttömyyksiä, ääntelehtiä ja väännellä ruumistaan erikoisella tavalla. Joissakin uskonnollisissa yhteisöissä tätä pidettiin merkkinä paholaisen valtaan joutumisesta ja siitä vapautettiin pahojen henkien poismanaamisella.

* matkustavat aaveet ("liftariaaveet")
Ilmestymä aaveesta/henkilöstä, joka oli/on menossa jonnekin. Matkustava aave näyttäytyy aina oikeana ihmisenä, puhuen ja käyttäen samoja vaatteita kuin sillä hetkellä hänellä oli/on päällä. Ne voivat olla todellisen, elävän henkilön projektio itsestään toisaalle ja/tai kahtaalle. Tai sitten kuolleiden henkilöiden aaveita, jotka eivät päässeet koskaan perille sinne, minne olivat menossa. He yleensä liftaavat kyytiin ja katoavat kyydistä auton ollessa yhä liikenteessä. arvellaan että katoamispaikka on yleensä aaveen kuolinpaikka tai määränpää tai viimeinen leposija kuten hautuumaa.

* aavesoitot
Kuolleiden ihmisten soittamia puheluita, jotka ovat satunnaisia tapauksia. Suurin osa soitoista tulee aaveilta, jotka eläessään olivat läheisiä puhelinsoiton saajan kanssa. Ne yleensä ovat hyvästijättämisiä ja keskittyvät tärkeisiin päiviin kuten äitienpäivään tai syntymäpäiviin tai mahdollisesti samanaikaiseen kuolemiseen muualla tapaturmaisesti/vanhuuteen/yms. Yleensä aaven ääni puhelimessa on aivan samanlainen kuin hänen eläessään, puhelin soi normaalisti mutta linja on huono ja rätisevä. Mitä kauemmin puhelu kestää, sitä heikommaksi aaveen ääni tulee ja joskus ääni voi hävitä kokonaan. Aavepuhelut tulevat yleensä silloin, kun henkilö on mieleltään passiivinen.

* aavevalot (suovalot/virvatulet)
Aavevalot ovat erittäin mysteerisiä valoja, joita usein näkee kirkon pihoilla tai/ja hautausmailla ja ne osoittavat kuolleen paikkaa. Valon koko vastaa kuolleen ikää ja ne voivat olla punaisia, sinisiä tai valkoisia. Ne voivat ilmestyä hyvin lähelle maata ja joskus ainakin virvatulista puhuttaessa, on uskottu, että sen alla on aarre tai sitä seuraamalla joutuu suonsilmäkkeeseen.

* aavekulkuneuvot(autot,bussit,hevoskärryt,yms.)
Ilmestyvät yllättäen tielle ja katoavat yhtä yllättäen. Liikkuvat yleensä kovaa vauhtia ja voivat olla kuskittomia. Yleensä ne suistavat toisen kulkuneuvon tieltä (väistävät aavekulkuneuvoa), aiheuttaen kolareita ja jopa kuolemia. Jotkut näistä esiintyy paikoissa, joissa on tapahtunut kuolonuhrikolari. Aavekulkuneuvo on aina samannäköinen ja esiintyy aina samalla kohdalla tiestä. Kuuluisin taitaa olla Lontoon kaksikerroksinen bussi.

* Aavelaivat
yleensä niiden näkeminen yhdistetään onnettomuuksiin ja haaksirikkoihin merellä. Suurin osa aavelaiva-tarinoista tulee Britannian saarilta ja niiden ympäristöstä. Kuuluisin taitaa olla Lentävä Hollantilainen.

* kiitolliset aaveet
Kiitolliset aaveet ovat enemmänkin osa kansantaruja, joissa ihminen riskeeraa henkensä saadakseen aaveen ruumiille oikeat hautajaiset. Sitten tämä kiitollinen aave palkitsee ihmisen jollain tavalla esim. joillakin arvoesineillä tai tiedoilla.

* aavekarkoittimet (uskomuksia!)
On sanottu, että ihminen joka pitää kalseadonia (eng. Chalcedony)( mm. karneoli, sardi, praasi, krysopraasi, heliotrooppi, akaatti ja onyksi) tai obsidiaania (eng. obsidian) on suojattu aaveilta. Jotkut metallit kuten hopea toimii samalla tavalla. Myös taskussa kannettu suola ajaa aaveet loitolle. Rautatanko haudalla estää taas aaveita nousemasta haudasta ja rautainen hevosenkenkä asunnon ulko-ovessa estää aaveita tulemasta sisälle asuntoon, myös yöllä peittoa vetelevät ja muuten nukkujaa häiritsevät aavet karkittuvat tällä keinolla. Haudasta otetut rautanaulat, jotka on naulattu oviaukkoon suojelevat painajaisilta (omasta mielestäni dreamcatcher on parempi ja vähemmän epäilyttävä vaihtoehto kuin mennä hautuumaalle etsimään arkkunauloja).

Jos ihminen kuolee kotiin, kaikki huoneiston ovet, ikkunat ja kaappien ovet pitäisi avata, jotta aaveella olisi vapaa pääsy pois talosta. Ruumiit pitäisi kantaa pois talosta jalat edellä, ettei ruumiin aave palaa taloon kummittelemaan. Kun ruumis on haudattu, pitäisi talossa sekoittaa huonekalujen paikat (uudelleen järjestellä ne) jotta jos aave tulee takaisin, se ei tunnista paikkaa ja lähtee. Sanotaan, ettei vainajista saisi sanoa pahaa tai vainaja tulee kummittelemaan (eipä näin ole käynyt, vaikka olen kokeillut =)!).

lähteenä käytetty mm.:
http://www.paralumun.com/ghosts.htm
http://www.henkientalo.com/aavetyypit.html

demonologiasta

Kuten angelogia myös demonologia on kehittynyt kristinuskosta. Keskiajalla syntyi ajatus saatanan johtamasta helvetistä, jossa oli demonien hierarkia. Tätä selitettiin sillä, että demonien johtajat olivat langenneita enkeleitä, joten heillä täytyi olla samanlainen systeemi kuin taivaassa. Kuitenkaan yhtämielisyyttä tästä demonien hierarkiasta ei tunnu olevan ja eri kirkonisät sekä -papit ovat eri kristinuskon suuntauksista eri aikoina koettaneet selittää hierarkian omalla tavallaan.

Sellaisia on esimerkiksi Sebastian Michaelisin kaava, jossa käytetään samantyyppistä porrastusta kuin angelogiassa enkeleille. Sitten on myös näitä, joissa rinnastataan demonit kuukausiin, kuolemansynteihin tai ominaisuuksiin. esimerkiksi 1600-luvulla ilmestyneessä magiakirjassa Lemegeton Clavicula Salomonis tai The Lesser Key of Solomon ensimmäinen osa Ars Goetiassa (kreikkaa, tarkoittaa luultavasti: "noituuden taito") demoneille myönnettiin samantyyppisiä arvoja kuin monarkiassa, eli marsalkat, ritarit, suuret presidentit, lordit, suurlordit, kreivit, markiisit, prinssit, kuninkaat ja kaikkien hallitsijana keisari. Kuten myös maassa, joillakin demoneilla oli yhtäaikaa monta arvonimeä. Yhtenä kriteerinä on käytetty myös demonien fyysistä olemusta, kykyjä ja tehtäviä. Ne demonit, jotka eivät näihin hierarkioihin mahdu, ovat yleensä osa sotajoukkoja.

Alfonso de Spina, vuonna 1467, teki tälläisen jaottelun demoneista niiden ominaisuuksien mukaan:

* Uskondemonit
* peikot(luolat/kaivot/yms. maan alaiset onkalot)
* Incubukset ja succubukset(seksuaalidemonit)
* vaeltevat demonilaumat tai demoniarmeijat
* tutunomaiset demonit(tekeytyvät läheisiksesi)
* röyhkeät demonit
* puolidemonit (syntyneet ihmisen ja demonin lapsena)
* valehtelevat ja pahanilkiset demonit
* pyhimyksien kimppuun hyökkäävät demonit
* demonit, jotka houkuttelevat vanhoja naisia sapatin viettoon

Toisen luokittelun teki vuonna 1589 Peter Binsfeld. Hänen luokittelunsa nojasi seitsemään kuolemansyntiin ja niihin demoneihin, jotka houkuttelivat ihmisia lankeamaan niihin.

* Lucifer: turhamaisuus
* Mammon: ahneus
* Asmodai: himo
* Satan: kosto
* Beelzebub: mässäily
* Leviathan: kateus
* Belphegor: laiskuus

1500-luvulla yleisesti uskottiin, että jokaisella demonilla on enemmän voimia suorittaa tehtäväänsä maan päällä tiettynä kuukautena vuodesta. Kuukautena, jolloin demoni oli voimakkaimmillaan, demonin ja hänen apurinsa(maagi, noita,yms.) taiat sun muut sellaiset toimet toimivat paremmin kuin muulloin. Tällä luokittelulla on kuitenkin ollut enemmän astrologinen kuin uskonnollinen merkitys.

* Belial (tammikuu)
* Leviathan (helmikuu)
* Satan (maaliskuu)
* Belphegor (huhtikuu)
* Lucifer (toukokuu)
* Berith (kesäkuu)
* Beelzebub (heinäkuu)
* Astaroth (elokuu)
* Thammuz (syyskuu)
* Baal (lokakuu)
* Asmodai (marraskuu)
* Moloch (joulukuu)


Francesco Maria Guazzo puolestaan nojasi luokittelussaan Michael Psellusin aikaisemmalle jaottelulle. Tämä julkaistiin vuonna 1608 kirjana nimeltä Compendium Maleficarum.

* ilman ylempien kerrostumien demonit, jotka eivät koskaan perusta suhdetta ihmisiin.
* ilman alempien kerrostumien demonit, jotka ovat vastuussa myrskyistä.
* maan demonit, jotka asuvat pelloilla/kedoilla, luolissa ja metsissä.
* veden demonit, jotka ovat naispuolisia ja tuhoavat vesieläimiä.
* maanalaiset demonit, joiden vastuuseen kuuluu pitää piilossa aarteet, aiheuttaa maanjäristyksiä ja murentaa taloja.
* yön demonit, jotka ovat mustia ja pahoja. Nämä välttävät päivänvaloa.

Vuonna 1613 Sebastian Michaelis kirjoitti kirjan Kunnioitettu historia (eng. Admirable History), johon kuului demonien luokittelu. Sen oli Michaelisin mukaan kertonut hänelle demoni Berith, kun hän oli manaamassa tätä nunnasta. Tämä luokittelu perustuu hierarkialle, jossa synnit ovat niitä mistä houkutukset ovat tehty ja siihen on lisätty demonin vastapuoli, se pyhimys joka kärsi kiusauksesta mutta ei langennut.

Ylin hierarkia

* Beelzebub: röyhkeys; vs. pyhimys Francis
* Leviathan: hyökkäykset kristin uskon uskomuksia kohtaan; vs. pyhimys Peter
* Asmodai: himo; vs. pyhimys John
* Berith: murhaaminen ja rienaus; vs. pyhimys Barnabas
* Astaroth: laiskuus ja turhamaisuus; vs. pyhimys Bartholomew
* Verrin: kärsimättömyys; vs. pyhimys Dominic
* Gresil: saastaisuus ja ilkeily; vs. pyhimys Bernard
* Sonnilon: viha; vs. pyhimys Stephen

Toinen hierarkia

* Karo: julmuus; vs. pyhimys Vincent
* Camal: himo; vs. evankelisti John
* Oeillet: vauraus; vs. pyhimys Martin
* Rosier: eroottisuus; vs. pyhimys Basil
* Soufflet: kurittomuus/tottelemattomuus; vs. pyhimys Bernard

Alin hierarkia
* Belial: kopeus; vs. katolilainen astronomi Francis Paula
* Olivier: hurjapäisyys, ahneus ja kateus; vs. pyhimys Lawrence
* Jouvart: seksuaalisuus; vs. ei mainintaa


Viimeisimmän luokittelun, jonka löysin on vuonna 1801 ilmestyneestä Francis Barrettin kirjasta maaagikko(eng. The magus). Se mukaan nämä demonit ovat prinssejä, jotka hallitsevat pahoja aikomuksia, henkilöitä tai asioita:

* Mammon: roolimallit, esimerkit (eng. seducers)
* Asmodai: katalat kostot
* Satan: noidat ja velhot
* Pithius: valehtelijat ja valehtelijahenget
* Belial: petokset ja epäoikeudenmukaisuudet
* Merihem: kulkutaudit ja henget jotka aiheuttavat niitä
* Abaddon: sota, paha vs. hyvä
* Astaroth: inkvisaattorit ja syyttäjät

Sitten löytyy aivan nimiluetteloita erilaisista demoneista ja heidän olemuksestaan/tehtävistä/yms. niitä en tänne laita ja tämänkin tein lähinnä historia-osuutena demonologiaan, mielenkiintoista oli tosiaan nähdä mitä eri aikakausina on demoneista uskottu ja kuinka värikäs miihen määrittelyt ovat. Muistutan edelleen ihmisiä, etten tee tätä muuten kuin mielenkiinnosta ja jos nyt joku "satanisti/saatananpalvoja" tämän lukee, niin nämä ovat kirkollisten miesten, pappien aikaansaannoksia. Nämä myös löytyvät netistä, jos niinnostaa, mutta englaniksi, eli yhä suomenokseni saattavat mennä pieleen ja jokainen ottakoon omalla harkinnalla juttuni, jotka teen uteliaisuudesta ja tylsyydestä.

Lähteinä käytetty englanninkielistä wikipediaa: http://en.wikipedia.org/wiki/Demonology

angelologiasta

Kristinuskon mystisiä olentoja

Ensin on kristinuskon JUMALA (joka ei esittelyjä kaipaa) valtaistuimellaan,

jota enkeliryhmistä lähinnä ovat SERAFIT (eng. Seraphim)ja niiden tehtävä on ylistää Jumalaa. Jumalan valtaistuinta kiertävien ja sen ympärillä laulavien serafien on näin tekemällä ajateltu toistavan luomisen laulua, tanssivan ja ylistävän Jumalaa ikään kuin luomisen kaikuna. Serafi tarkoittaa palavaa liekkiä, tulta tai sytyttäjää. serafeilla on kuusi siipeä: kahdella he peittävät kasvonsa, kahdella verhoavat ruumiinsa ja kahdella lentävät.

Seuraava 1.enkeliryhmään kuuluvia ovat KERUBIT (eng. Cherubim ), jotka saatetaan helposti sekoittaa taiteessa esiintyviin cupidoihin ja lapsienkeleihin. Kerubeilla on ihmisen muoto, mutta kullakin on neljät kasvot, ja kullakin neljä siipeä... Niiden kasvot ovat kuin ihmisen kasvot, mutta oikealla puolella on leijonan kasvot ja vasemmalla härän ja vielä niillä on kotkan kasvot... Kullakin olennolla on kaksi siipeä ylhäällä levällään, niin että ne koskettivat toistensa siipiä, ja kahdella muulla siivellä ne peittävät vartalonsa. Kerubi on Raamatussa ennen kaikkea pyhien paikkojen vartija ja Jumalan ilmestymisen ja läsnäolon vertauskuva.

Sitten tulevat VALTAISTUIMET (eng. Thrones tai Ophanim), joiden pääasiallinen tehtävä on olla jumalan kantajina (eng.suor.kään. 'kärryt') mutta he ovat myös jumalan päätöksien kertojia. Valtaistuimet näyttävät suurilta pyöriltä, joissa on paljon silmiä ja ne hohtavat valoa.

Seuraavaksi, 2.enkeliryhmään kuuluvat HERRUUDET (eng. Dominations tai Hashmallim), jotka hallitsevat enkeleiden (jumalalta) saamien käskyjen toteuttamista. He myös säätelevät heistä alempien enkelien tehtäviä ollen näin 1. ja 2. enkeliryhmän välissä välittäjinä. Heitä kutsutaan kirkkaiksi sieluiksi mutta herruudet esiintyvät hyvin harvoin minkäännäköisenä hahmoina. Ne ennemminkin koskettavat hellästi mieltä antaen merkkejä olemassaolostaan.

Sitten tulevat VALLAT (eng. Virtues tai the Malakim tai the Tarshishim), jotka ovat viestinviejiä. He keskittyvät säilyttämään päänäkökulman luonnolliseen, maalliseen maailmaan ja tuomaan siunauksia maan päälle. He näkyvät maan päällä erilaisina sääilmiöinä kuten vesi- ja lumisateena, tuulena ja etc. Vallat tuovat myös jumalan käskystä ihmeitä (eng. miracles) jumalan suosikeille.

viimeisiä 2. enkeliryhmässä on VOIMAT (eng. Powers), joilla on kaikkein vaarallisin tehtävä enkeleistä, sillä heidän täytyy ylläpitää rajaa taivaan ja maailman välissä. He ovat jatkuvasti vartioimassa rajaa demonien hyökkäysten varalta ja he ovat lupautuneet taistella pahoja henkiä ja ilkeitä suunnitelmia vastaan. Taivaallisessa sodankäynnissä he ovat suurin puolustuslinja. Voimat pitävät myös tien auki kumpaakin maailmaan ja pitävät huolta, että kuolleen sielu pääsee turvallisesti maailmasta taivaaseen. Heitä myös lankesi eniten Lusiferin matkaan aikoinaan.

3. enkeliryhmän ensimmäiset ovat HALLITUKSET (eng. Principalities), jotka hallitsevat enkeleitä antamalla heille tehtäviä. He ohjaavat ja suojelevat maailman kansoja ja kaupungeja/kyliä. Uskonto ja politiikka ovat myös heidän suojeluksessaan.


Sitten tulevat ARKKIENKELIT (eng. Archangels), joka on tunnetuin erillinen enkeliryhmä, johon lasketaan kuuluviksi kaikki Raamatussa nimeltä mainitut kolme enkeliä, Mikael, Gabriel ja Rafael. Arkkienkeleiden lukumääränä on Raamatun antamien tietojen tai vihjeiden perusteella pidetty seitsemää. Raamatun nimeltä mainitseman kolmen arkkienkelin tehtävänä on taistella (Mikael) taivaan enkelijoukon kanssa pahuuden voimia vastaan, tuoda tärkeitä viestejä (Gabriel) ihmiselle ja suojella (Rafael) ihmisiä.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpinä tulevat ENKELIT, (eng. Angels), jotka ovat viestinviejiä, valmiita menemään minne vain jumalan tahto heidät lähettää. Päätehtävänään he vievät arkipäiväisempiä ja suorempia viestejä ihmisille, jotka vahtivat ihmiskuntaa, kuin hallitukset. Enkelit heijastavat jumalan hyvyyttä ja he ohjaavat sitä ihmisiä kohti. Enkelit suojelevat myös perheitä ja yksittäisiä sieluja demonien hyökkäyksiltä, eli taitavat toimia myös suojelusenkelin tehtävissä.

huh huh, jos tekstissä on virheitä, syytän suomentamaani tekstiä ja vajaita englannin taitojani. Tein tämän lähinnä omaksi ilokseni ja muistutukseksi, jotta ihmetellessäni miten se nyt meni, voin katsoa täältä.

Lähteinä käytetty:
http://www.kolumbus.fi/seanhype/virtual/enkelihierarkia.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchy_of_angels